Shrek — Thriller

conjuntos: Shrek
Сложность:
Publicado 6 septiembre 2014
Compartir:
or
Duración del video: 2 Mín.. 49 sec..
Descripción
This is a funny parody on Michael Jackson's famous video clip "Thriller", starring the characters from the animated film "Shrek".
Palabras recomendadas
to crawl - arrastrarse
a creature - criatura
a fright - susto
grumpy - gruñón
a hound - sabueso
mere - mero
mortal - mortal
a mummy - momia
nasty - asqueroso
a nun - monja
an outburst - explosión
to rot - pudrirse
a sake - sake
a shell - cáscara
to shiver - temblar
spontaneous - espontáneo
to star - estrellar